TETRODOTOKSİN
Tetrodotoksin; ilk olarak Tetraodontia familyası üyeleri olan balon balıklarında bulunmasından dolayı , bu familyadan türetilmiş bir isimdir.

TTX yapısı formülü 1964 de toplanan IV. Uluslararası Doğal ürünlerin kimyası (IV. Chemistry of Natural Products) sempozyumunda onaylanarak.  Kimyasal formülü C11H17N3O8, ve Tetrodotoksin(TTX)  adı kabul edilmiştir. Bu tarihten sonra TTX farmakologların , kimyagerlerin, deniz bilimcilerin , nörologların ilgisini daha da yoğun şekilde çekti. TTX protein yapıda olmayan , düşük molekül ağırlığına sahip(319,27) küçük bir moleküdür. Kendine has kompleks bir kimyasal yapısı vardır. Suda çözünebilen, renksiz, kokusuz ısıya karşı stabil, yıkama, ısıtma, dondurmayla uzaklaştırılamayan bir toksindir. TTX  toksisite düzeyinde herhangi bir değişim olmamasından dolayı en iyi kristal halde muhafaza edilebilir. TTX seçici bir şekilde hücre zarlarında ki Na kanallarını bloke eder (Kao,  1972).  TTX Bulunduğu organizmalara; savunma(anti-predatör), saldırı yada türler arası iletişim gibi faydalar sağlayabilir (Williams,  2010).

TTX içeren canlılar:
Tetraodontidae familyası üyelerinde,
Bazı kurbağa ve semender türlerinde,
Hapalochlaena maculosa (Octopoda) gibi ahtapotlarda,
Babylonia japonica,Charonia sauliae gibi Shellfish (Gastropoda)lerde, Astropecten polyacanthus gibi deniz yıldızlarında(Echinodermata) bulunur.

TTX daha çok denizel türler arasında yaygınlık göstermekle birlikte, karasal türler arasında daha sınırlı bir dağılımı sözkonusudur (Hanifin  2010). TTX içeren canlılar TTX’e karşı dirençlidirler. (Noguchi ve diğ.,  2006),TTX varlığı bir savunma mekanizmasıdır (Arakawa ve diğ.,  2010) ve TTX içeren canlılar TTX’e karşı aşırı bir direnç gösterirler (Arakawa ve diğ.,  2010).

Yapılan çalışmalarla bir çok husus aydınlatılmış olmasına rağmen biyosentezi ve taksonomik dağılım mekanizması  hala tam olarak aydınlatılamamıştır. TTX bakteriler tarafından üretilir., balon balıkları toksini besin zinciri aracılığıyla alırlar  (Noguchi ve Arakawa, 2008).Balon balıklarında ki TTX’in olası kökeni- üretim mekanizmaları; Endojen olarak metabolik üretim,  Eksojen olarak besin zinciri ile vücuda alınması, belirli organlarda yaşayan simbiyotik bakteriler tarafından üretilmesi, ya da bu üçünün birlikte etkisi olabilir. Japonya pasifik kıyısından alınan sediman örneklerinde yüksek miktarda TTX tespit etmişlerdir. Balon balıkları toksik olmayan bir ortamda, toksik olmayan besinlerle beslendikleri takdirde toksik olmamaktadırlar (Noguchi ve Arakawa, 2008). TTX molekülünün simbiyotik kökenli mi, besin zinciri aracılığıyla mı aktarıldığı hala tartışmalıdır (Williams,  2010).TTX bakteriler tarafından üretilir ve besin zinciri aracılığıyla vücutta biriktirilir.. Ancak TTX molekülünün döngüsü, birikimi ve eliminasyonu hala tam olarak bilinmemektedir (Arakawa ve diğ.,  2010).

TTX üretim konusu hala tartışma konusudur (Matsumura,  2001).Bakteriler TTX üretemez, bakterilerden izole edildiği iddia edilen molekül TTX değildir(Matsumura,  2001). Balon balığı(Fugu poecilonotus) derisinden izole edilen bakterilerin TTX ürettiğini rapor etmişlerdir (Yotsu ve diğ.,  1987).Yaptıkları çalışmada Japonya Suwa Gölü’nden aldıkları sediman örneklerinde 5 farklı cinsten 17 farklı TTX üretebilen bakteri türünün varlığını, doku kültür analizi, HPLC ve GC/MS metotlarıyla doğrulamışlardır (Do ve diğ.,  1993).TTX ve TTX üretici bakteriler tatlı su ekosistemlerinde de mevcuttur. Do ve diğ.,  (1993)
Vibrionaceae familyası üyesi bakterilerin çoğunluğu tetrodotoxin yada analoğu anhydroTTX üretirler.


TTX Zehirlenmeleri

İnsan genomunda 9 farklı fonksiyonel voltj kapılı Na kanalı kodlanmaktadır. 9 kanaldan 3 tanesi TTX’e karşı dirençlidir ancak ağırlıklı olarak sinir sistemi ve iskelet kaslarında bulunan Na kanalları TTX’in nanomolar konsantrasyonlarına karşı hassastırlar (Zimmer, 2010). TTX zehirlenmesi yaşayan ama herhangi bir kalp rahatsızlığı olmayan hastalarda, kanda ki yüksek TTX konsantrasyonlarına rağmen kalbin sinirsel ve fizyolojik aktivitesinde kayda değer bozulmaların olmadığı gözlenmiştir (Zimmer, 2010). TTX zehirlenmelerinde bilinen bir panzehiri ve tedavi prosedürü olmadığından zehirlenme vakaları genellikle ölümle sonuçlanmaktadır.
Semptomlar
1. aşama:
Dudak , dil ve yutak da uyuşma, tat algılama bozukluğu, baş ağrısı, baş dönmesi, terleme, gözbebeği daralması gibi nörolojik semptomlar,
Tükrük salgısı artışı, Bulantı, ishal, karın ağrısı, kusma ve bazen kan kusma şeklinde sindirim sistemi semptomları.
 
2. aşama:
Uyuşmanın yayılması, kollar-bacaklar ve parmaklarda felç, g,özbebği genişlemesi, refleks bozuklukları,

3. aşama:
Konuşma ve yutma bozukluğu
Kas koordinasyon bozukluğu
Baş dönmesi, denge kaybı
Kranial sinir felci
Kas titremeleri gibi nörolojik ve
 
Hipotansiyon ya da hipotansiyon
Kan damarlarının genişliğini ayarlayan (vasomotor) sinirlerde blokaj(sinirsel iletimin kesilmesi)
Kalp aritmileri
Solunum sistemi anormallikleri(Soluk alamama, nefes darlığı vs.) gibi Akciğer-Kalp(Solunum) sist.
Deride dökülmeler, kabarmalar gibi dermatolojik semptomlar.

4. aşama:
Şuur kaybı, zihinsel yeti kaybı
Aşırı hipotansiyon
Kasılma nöbetleri
Spinal refleks ve tendon kayıpları gibi semptomlar gözlenir. (Hwang ve Noguchi, 2007)

Vücuda alınan toksin miktarına bağlı olmakla birlikte, genellikle ilk belirtiler 10-45 dk içerisinde görülmeye başlar. Bazı hastalarda bu süre 3-6 saate kadar uzayabilir(Hwang ve Noguchi, 2007).
Semptomları ilk olarak kategorize edenler Fukuda ve Tani(1945)’dir (Hwang ve Noguchi, 2007).Bazı hastalarda bilinç kaybı, zihinsel yeti kaybı yaşanabilirken çoğu hastada 6-24 saat boyunca bilinç açık olur (Hwang ve Noguchi, 2007).

TTX kullanım alanları
TTX nörofizyolojide ve farmakolojik araştırmalarda önemli bir yere sahiptir. Spesifik Na kanal blokeri olarak kullanılmaktadır.

Kanadalı bir nörobiyolojik araştırma şirketi (International Wex Technologies inc) ileri düzey kanser hastalarının ağrılarını azaltan, anestezik fonksiyonu olan ve eroin bağımlılığı tedavisinde kullanılan bazı TTX içeren ilaçlar geliştirmiştir. Firma toksinin morfin benzeri bir etkiye sahip olduğunu, hatta diğer opioidler deki yan etkilerin gömrülmediğini, bağımlılık etkisi yapmadığını aynı miktarda ki morfinden 20000 kat daha etkili olduğunu belirtmektedir. Opioidlere alternatif. Yu,2008Tetrodin : uyuşturucu tedavisi Yu,2008 Tectin: Kanser(kemoteraiya bağlı) ağrılar Yu,2008 Tocudin anestezi endikasyonları Yu,2008

Copyright 2016 marinetoxin.com. All rights reserved.