PROJE HAKKINDA
       Bu web sitesi TÜBİTAK tarafından 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme programı kapsamında  desteklenen 115O679 numaralı ve "Mersin Körfezi'ndeki Balon Balığı Türlerinin Tetrodotoksin (TTX) Düzeylerindeki Eşeye ve Mevsime Bağlı Değişimlerin Belirlenmesi" başlıklı proje kapsamında hazırlanmaktadır.
Bu proje, Mersin Körfezi’nden mevsimsel periyodlarla dip trolünden temin edilmekte olan balon balığı örnekleri ile yürütülmektedir. Literatüre göre TTX’in yoğun olarak bulunabileceği organ ve dokular (karaciğer, gonad, bağırsak ve deri) ile tüketilebilirlik düzeylerinin tespit edilebilmesi amacıyla kas dokularında TTX ekstraksiyonu yapılacak ve ardından LC/MS/MS cihazı kullanılarak TTX içerikleri belirlenecektir. Yapılacak enstrümental analiz ile aynı zamanda TTX analoglarının düzeyleri de belirlenecektir.
     Yapılacak çalışma sonucunda Türkiye kıyılarında yaygın dağılım gösteren ve ticari potansiyele sahip balon balıkları ile ilgili toksin düzeyleri ilk olarak belirlenecek ve literatürdeki eksikliğin tamamlanmasına katkı sağlanacaktır. Bu çalışmanın; toksin içerdiği tespit edilen türlerin TTX üretiminde kullanılabilmesi, toksik olmayan türlerin ise iç pazara ya da balon balıklarının yoğun tüketildiği ülkelerin pazarlarına sunulabilmesi için ilk bilimsel aşama olacağı öngörülmektedir. Ekosistemde baskılayıcı dış etkene sahip olmayan balon balığı populasyonları üzerinde av baskısı oluşturulması ve böylelikle balıkçılık ve yerli ticari deniz ürünleri üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılabileceği düşünülmektedir. Yürütülen projenin sosyal etkisi olarak ise, yeterli bilgiye sahip olmayan kamuoyunun bilimsel veriler doğrultusunda deniz toksinleri ve balon balıkları hakkında farkındalıklarının artacağı ve böylelikle olası zehirlenme vakalarının önüne geçilebileceği öngörülmektedir.
       Denizel Toksinler(marine Toxins) deniz canlılarının kendileri tarafından ya da bakteriler tarafından üretilen ve insanlar tarafından tüketildiklerinde zehirlenmelere yol açan maddelerdir. Son yıllarda bilinen denizel toksinlerin sayısında sürekli bir artış olmuştur. Her geçen gün yeni toksinler keşfedilmektedir. Denizel toksinler insanoğlu için öldürücü etkilere sahip olabilmektedir. Ancak bu toksinlerin birçoğu da yeni ilaçların ve pestisitlerin tasarımı için kullanışlı araştırma araçları veya moleküler modeller olarak da kullanılabilmektedir.
Bu web sitesi aracılığıyla ülkemizde son yıllarda sayıları artmakta olan balon balıkları ve içerdikleri toksin olan Tetrodotoksin(TTX) ile ilgili bilgilerin yanı sıra denizel toksinler ile ilgili bilgiler de yer alacaktır.
Copyright 2016 marinetoxin.com. All rights reserved.