Copyright 2016 marinetoxin.com. All rights reserved.
Akdeniz’in yeni toksini: Tetrodotoksin
Balon Balığı Tüketiminden Kaynaklı Tetrodotoksin (TTX) Zehirlenmesi
Seasonal and Sexual Changes in Proximate Composition and Fatty Acid Profile in Pufferfish (Lagocephalus sceleratus) Caught from Northeastern Mediterranean
Changes of Sexual and Seasonal Variation of Tetrodotoksin (TTX) Levels in Pufferfish (Lagocephalus sceleratus) Caught from Mersin Gulf
Balon Balığının (Lagocephalus sceleratus Gmelin, 1789) Farklı Dokularındaki Tetrodotoksin (TTX) Düzeylerinin Eşeysel ve Mevsimsel Açıdan Araştırılması
Mersin Körfezinden Yakalanan Balon Balığı'nın (Lagocephalus sceleratus) Mevsime Ve Cinsiyete Bağlı Olarak Besin Kompozisyonu Ve Tetrodotoksin (Ttx) Düzeylerindeki Değişimlerin İncelenmesi