Denizel Toksinler(marine Toxins) deniz canlılarının kendileri tarafından ya da bakteriler tarafından üretilen ve insanlar tarafından tüketildiklerinde zehirlenmelere yol açan maddelerdir. Son yıllarda bilinen denizel toksinlerin sayısında sürekli bir artış olmuştur. Her geçen gün yeni toksinler keşfedilmektedir. Denizel toksinler insanoğlu için öldürücü etkilere sahip olabilmektedir. Ancak bu toksinlerin birçoğu da yeni ilaçların ve pestisitlerin tasarımı için kullanışlı araştırma araçları veya moleküler modeller olarak da kullanılabilmektedir.

       Toksin; canlılar tarafından üretilen  zehirli organik maddelerdir.Toksinler iki grupta toplanırlar:

           Ekzotoksinler
           Endotoksinler

       Hayvan, bitki veya mikroorganizmalar gibi canlı organizmalar tarafından üretilen ve diğer canlılar için zarar verici olan maddeler toksinler kaynağına göre Fitotoksin, mikotoksin, zootoksin vs adlandırılırlar. Küresel ısınmanın etkisiyle denizel ortamlarda ki değişikler organizmaların coğrafi dağılım alanlarının genişlemesine ve böylelikle de toksin deniz ürünlerinde artışa neden olabilicek durumdadır.  Bu durum gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından üzerinde dikkatle durulması gereken bir durumdur. Kıyılardaki ekolojik dengenin bozulması, Yerel tarımsal ve endüstriyel artıkların zararı sonucu oluşabilen "kültürel ötrofikasyon" olarak adlandırılabilen durumlarda normalde toksik olmayan alg türlerinin bile toksikleşebileceğine dair Hong-Kong , Japonya , Kuzey Avrupa gibi ülkelerde yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Son 20 yıldır balıkçılık, halk sağlığı, su ürünleri yetiştiriciliği ve deniz ekosistemleri üzerine olumsuz etkilerinden dolayı denizel biyotoksinler daha da dikkat çekmektedir.DENİZEL TOKSİNLER
Copyright 2016 marinetoxin.com. All rights reserved.