Copyright 2016 marinetoxin.com. All rights reserved.
       Bu web sitesi TÜBİTAK tarafından 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme programı kapsamında  desteklenen 115O679 numaralı ve "Mersin Körfezi'ndeki Balon Balığı Türlerinin Tetrodotoksin (TTX) Düzeylerindeki Eşeye ve Mevsime Bağlı Değişimlerin Belirlenmesi" başlıklı projenin bilgilendirme sitesidir.
PROJE EKİBİ
Prof.Dr.Fatih Özoğul

Doç.Dr.Deniz Ayas
Biyolog Ali Rıza Köşker
Arş.Gör.Yılmaz Uçar
Arş.Gör.Dr.Mustafa Durmuş
Su Ür. Müh. M.Nuket Yavuzer

Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 01330, Balcalı/Sarıcam/ADANA
Tel: 0322 338 60 84 / 175/143/155
Changes of Sexual and Seasonal Variation of Tetrodotoksin (TTX) Levels in Pufferfish (Lagocephalus sceleratus) Caught from Mersin Gulf
Balon Balığının (Lagocephalus sceleratus Gmelin, 1789) Farklı Dokularındaki Tetrodotoksin (TTX) Düzeylerinin Eşeysel ve Mevsimsel Açıdan Araştırılması
Akdeniz’in yeni toksini: Tetrodotoksin
Balon Balığı Tüketiminden Kaynaklı Tetrodotoksin (TTX) Zehirlenmesi
Mersin Körfezinden Yakalanan Balon Balığı'nın (Lagocephalus sceleratus) Mevsime Ve Cinsiyete Bağlı Olarak Besin Kompozisyonu Ve Tetrodotoksin (Ttx) Düzeylerindeki Değişimlerin İncelenmesi
DUYURULAR

Tetrodotoxin levels in pufferfish (Lagocephalus sceleratus) caught in the Northeastern Mediterranean Sea
The Health Risk Of Tetrodotoxin In Mediterranean Sea